loader

Özgür Düşünce...

Özgür Düşünce Nedir? Doğal zorunluluk karşısında insan özgürlüğü sorununa ilk bilimsel yaklaşımı başlatan XVII. Yüzyıl Hollandalı düşünürü Baruch Spinoza; özgürlüğü düşüncede bulur. Ona göre her şeyi anlamak özgür olmaktır. Açık düşünceye kavuşan insanın tutsaklığı yok olur. İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar. Bilgilenince özgürleşirler...
Ulaşmamız Gereken Askeri Kapasite’nin Temelleri…

Ulaşmamız Gereken Askeri Kapasite’nin Temelleri…

Tarih sahnesindeki kutlu mücadelesine, Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, küresel güç merkezleri...

Kıyılarında Yaşamak Hayatı

Kıyılarında Yaşamak Hayatı

Ama aslında roman olacak olanlar yaşadıklarımız değil yaşayamadıklarımızdır. Kıyısına tutunduğumuz hayat roman olamayacak kadar sıradan ve sığdır. Oysa içinden geçmek...

Türk Ekonomisi Nasıl Büyük Bir Güç Haline Gelecek?

Türk Ekonomisi Nasıl Büyük Bir Güç Haline Gelecek?

Saplantılı bağnazların, dualarımıza küfür diye bakan dinsizlerin, vatansız dönmelere biat peşinde koşanların, işbirlikçi hainlerin, zillete düşmüş – suratları utanmazlık...

Geleceği Dizayn Etmek İçin Geçmişe Bakmayı Bilmek

Geleceği Dizayn Etmek İçin Geçmişe Bakmayı Bilmek

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve gerekse Müslüman- Türk milletini bu cendereden çıkaran, kaderin hükmünü elinde tutan Aziz ve Muktedir olan...

Bir Yanımız Yaz Bir Yanımız Çocuk

Bir Yanımız Yaz Bir Yanımız Çocuk "Zeyyat Şahin"

Sokaklarda şehevi salınışlarla dolaşan kadınları ve bıyıklarını burarak volta atan erkekleri her akşam telaşlı adımlarla eve taşıyan yazdır. Çünkü evlerin en kuytu..

Afganistan Ve Küreselci Paganlar

Afganistan Ve Küreselci Paganlar

Afganistan’ın, ABD kontrolünde kalmasına hizmet etmiş bulunmaktadır. Taliban’ın temsil ettiği ve İslam dünyasının fitne tohumlarından biri olan selefi yaklaşıma desteğin ise İsrail..

Babalar Ve Yollar

Babalar Ve Yollar

Allım yeşillim bir yörük baharından geçsek. Ala karlı dağların ala baharlarında bir türkü tuttursak. Islık çalsa babam, tıpkı çocukluğu -mun bir türlü sabahı olmayan yayla yolculuklarında olduğu gibi.

Siyasi Strateji Dinamiklerin Türkiye’ye Sunduğu Fırsat

Siyasi Strateji Dinamiklerin Türkiye’ye Sunduğu Fırsat

Avrupa Birliği’nin bu endişesi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmış olmasının meydana getirdiği güç boşluğu ve Türkiye’nin gerek bölgesel bazda ve..

Beklenen Gündem’in İzdüşümleri

Beklenen Gündem’in İzdüşümleri

İnsanoğlu, Aziz ve Muktedir olan Yüce Rabbinin kendisine : “bu apaçık düşmanınızdır” diye ilan ettiği Şeytan’ın ve onun peşinden giden sapkınlar tayfasının oluşturduğu algıya ve fitne...

Başkan Çıplak!

Başkan Çıplak!

Belediye, her ay topladığı vergileri ve yaptığı harcamaları yerel gazetelerde ve internet ortamında ilan ediyor. Her ay bir yerel televizyon kanalına çıkarak ilan ettiği gelir ve giderler hakkında..

Kuvel Kalesi...

Kuvel Kalesi...

Kuvel Kalesi nerede? Kuvel Kalesi ne zaman fethedildi? sorularının yanıtını arıyor. Kuveli Kalesi olarak da bilinen kale, ilk olarak 10. yüzyılın başlarında Gürcüce yazılan haber metninde Stepane...

Cia Ve Mossadın Perspektifinden

Cia Ve Mossadın Perspektifinden

Sayın Hakan Fidan yönetimindeki Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan tasfiye edilen ve hangi birime hizmet ettiği belli olmayanlar güruhu, kadim ve kutlu devletimizi kendi babalarının malı sanan beyni sulanmışlar...

"Gazze" Yüreğimdesin...

Ateş Filistin’i yakarken dünya ve özellikle de İslam coğrafyası aymazlık içinde sırıtıyor. İnsanlık Bosna ve Çeçenistan’da olduğu gibi kötü bir sınav veriyor ve korkarım bu sınavda da başarı...

Küresel Güçlerin Bir Ülkeyi Ele Geçirmesinin Anatomisi...

Küresel Güçlerin Bir Ülkeyi Ele Geçirmesinin Anatomisi...

Ülke siyasetini ve toplum algısını etkileyecek bir medya ağı kurmak ve bu ağa hizmet edecek kimliksiz ve kişiliksiz yazarları ve de program formatlarını organize etmek...

Bekle Beni…

Bekle Beni…

kimseler beklemezken seni ve beni, kimseleri beklemezken biz, bekle beni. Bekle ki yaşadığına değsin, bekle ki uzun yolların yorgunluğuna değsin ve değsin, uzun yılların yalnızlıklarına. Bekle beni..

Geç Kaldım…

Geç Kaldım…

Oysa bir kez geç kalınırsa kaçırılırmış tüm hayat ve işe yaramazmış hiçbir sözcük ve anlamını yitirirmiş bütün cümleler. Bunu bile geç anladım; çünkü geç kalmıştım taş olup ağırlığınca..

İnsan-ı Kamil’e Ulaştıran Uzun İnce Çizgi…

İnsan-ı Kamil’e Ulaştıran Uzun İnce Çizgi…

İnsan’ın , Allah’a vekil olmayı hak edebilecek kamil bir varlığa dönüşerek, evrende tasarruf yetkisine sahip olabilmesi ve vadedilmiş Cennet...

Ülen Muammer

Ülen Muammer

Gazipaşa tarihini ve Gazipaşa kültürünü yaşatmaya yönelik destekleri için Sn. Şenol ŞEN Hocamıza teşekkür eder başarılar dileriz. Aylar oldu geçmedi şu pandemi, Korona icat oldu...

Şehri Terk Etmeli...

Şehri Terk Etmeli...

Arkamdan ağlamayacak bir şehir için ağlamaya değmez. Sokaklarını dolduran telaşlı kalabalıklarında kayboluyoruz şehrin. Polis kayıtlarında suçlu ya da masum, nüfus kayıtlarında...

Birleşik Türk Devletleri’nin Ve Türk-İslam Dünyasının Geleceğini Görmek…

Birleşik Türk Devletleri’nin Ve Türk-İslam Dünyasının Geleceğini Görmek…

Etkili bir güvenlik altyapısına, dünyaya yayılan istihbarat ağına, çok yönlü uluslararası bağlantılara, Müslüman halklara liderlik etme kapasitesine, Türk Dünyası ile...

Çağ Ve Hakikat

Çağ Ve Hakikat

Çağın kutsalları ve kutsadıkları, bize dayattıkları sloganlarla ve bizim için tanımladıkları hayatla öğrenmenin önüne geçmeye çalışıyor. Biliyorlar ki, öğrenmek özgürleşmektir, değişmektir, değişime ve

Uluslararası Siyasetin Yüksek Bahçesinden Vatan Hainlerine...

Uluslararası Siyasetin Yüksek Bahçesinden Vatan Hainlerine...

İyi adam- kötü adam oyununda, kötü adamı oynayan ABD Başkanı Joe Biden’ın, Sayın Erdoğan’la ilişki kurması ise engellenmektedir. Çünkü Sayın Erdoğan’ın yaşatacağı...

Markalar Mezarlığı

Markalar Mezarlığı "Eski" Pazar Liderleri İle Doludur...

İtibar, 360 derece çevreden besle nen bir özelliktir. Kurumun içte ve dışta bütün paydaşları tarafından belirlenir. Buna, çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler...

Orta Dünya’dan Yükselen Türk Güneşi Dünyayı Şekillendirecek...

Orta Dünya’dan Yükselen Türk Güneşi Dünyayı Şekillendirecek...

İlahi kudretin şekillenmesindeki mükemmelliği görmeyi ve tarihi sürecin akışını okumayı başarabilenler, bu büyük birliğin şekillenmesindeki sürecin...

Özgür Düşünce Nedir?
Doğal zorunluluk karşısında insan özgürlüğü sorununa ilk bilimsel yaklaşımı başlatan XVII. Yüzyıl Hollandalı düşünürü Baruch Spinoza; özgürlüğü düşüncede bulur. Ona göre her şeyi anlamak özgür olmaktır. Açık düşünceye kavuşan insanın tutsaklığı yok olur. İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar. Bilgilenince özgürleşirler. ‘’Özgür insan us ilkelerine göre yaşayan insandır’’. Bu anlayış XVIII. Yüzyıl Alman idealistleri [Fichte, Schelling, Hegel] tarafından geliştirilmiştir. 
 
Hegel özgürlüğü ‘’bilincine varılmış zorunluluk’’ olarak tanımlamış ve birbirine karşıt sayılan bu iki kavram arasındaki diyalektik bağımlılığı göstermeye çalışmıştır. Ancak bu metafizikçiler de yanlış bir alanda, zorunluluğu ancak düşüncenin zorunlu olarak gelişmesi olarak anlıyorlar ve özgürlüğün ruhsal alanda gerçekleştirildiğini ileri sürüyorlardı. İnsan yaşamının özdeksel koşullarından ve bu koşullarla zorunlu olarak belirlendiğinden habersiz idiler. 
 
İnsanlığın Özgürlüğünü bilimsel olarak çözümleyen ilk öğreti XIX. Yüzyılın ikinci yarısında oluşan bilimsel felsefedir. Bu çözüm: "Zorunluluk, doğanın ve toplumun nesnel ve özdeksel yasalarına boyun eğme" zorunluluğudur. İnsanlar doğaüstü varlıklar değildir. İnsanlar toplum üstü varlıklar da değildir. 
 
İnsanlar; doğa yasalarını da, içinde yaşadıkları toplum yasalarını da dışlayamazlar, insanlar bu yasaları tanıyıp, ne olduklarını ve nasıl işlediklerini öğrendikçe bu yasaları alt edebilirler ve böylece özgürleşebilirler. İnsanlar genel çekim yasasını ortadan kaldıramazlar, ama aerodinamiği bularak genel çekimi alt ederler ve göklere yükselebilen uçaklar yaparlar. Bilim ve tekniğin günümüze kadar gelen ve süren gelişmeleri bunun sayısız örneklerini yansıtmaktadır.
 
Özgür Düşünce Kavramı...
 
1- Düşünmek korkunç bir yetenektir. Kişinin kaderi ve birçok kez de başkalarının kaderi insanın düşünce tarzına bağlıdır
2- Düşünce günümüze değin gelişmiştir ve hala da gelişmektedir. Maddesel nesnelerden fışkırıp soyutlaşmaya doğru yönelmiş, bilinç, erdemler ve ahlak kavramlarına ulaşmıştır.
3- Düşüncenin iki esası, dayanağı vardır: Bilinçli düşünce ve bilinçaltı.
4- Düşünce; insanın ölüm cezası korkusu, hastalık gibi fiziksel köleliklere boyun eğmeyen, değişmez bir disipline bağlanmaya zorlanamayan, sosyal baskılardan etkilenmeyen belki de tek öğesidir.
5- İnsan Hakları Beyannamesi ile toplum; insana tam bir özgürlük içinde düşünme ve konuşma hakkını bahşeder. Diğer taraftan aynı toplum insanı sürekli olarak baskı altında tutar.
6- Düşünce akıcı olma niteliğine sahiptir.
7- Duyguların, anıların, durumların kendi aralarındaki fikir ilişkileri ve benzerlikleri ile sebep-sonuç etkileşimleri anında bir tepkimeye girer, ortaya çıkan anlık sonuç bizin bu birikimimize ve birikimimizi o an nasıl yorumladığımıza bağlıdır.
8- Düşünce değişkendir ve yönlendirilebilir.
9- Olayların akış sırası, gelişme şekli, bizin o andaki duygularımız, şartlanmalarımız, tecrübelerimiz, sembollerin bizde oluşturduğu farklı etkiler ve benzeri gibi nedenlerle aynı olay sonucunda farklı kişilerde farklı düşünceler oluşabileceği gibi aynı kişide farklı zamanlarda farklı düşünceler de oluşabilir.
 
Özgür Düşünce Nedir?
Medya, çevremizdekiler, toplum kuralları yada doğa şartlarının bizi yönlendirmesi sonucunda, şartlanmışlık yada bilinçli olarak kısıtlı bilgilendirilmişliğin ışığında elde ettiğimiz bilgileri yorumlamak mı?
 
Birtakım çevrelerin ulaşmamızı istediği yorumlara gidiş yolu mu?
Düşünmeyi bir sanat haline getirebilmek mi?
“özgür düşünce”; düşünmeyi bir sanat haline getirebilmektir.