loader

Özgür Düşünce...

Özgür Düşünce Nedir? Doğal zorunluluk karşısında insan özgürlüğü sorununa ilk bilimsel yaklaşımı başlatan XVII. Yüzyıl Hollandalı düşünürü Baruch Spinoza; özgürlüğü düşüncede bulur. Ona göre her şeyi anlamak özgür olmaktır. Açık düşünceye kavuşan insanın tutsaklığı yok olur. İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar. Bilgilenince özgürleşirler...
Sakalar-Saklar-İskitler- 05

Sakalar-Saklar-İskitler- 05

Yıllar sonra bir Burdur dönüşünde Gravgaz’a uğradım ve orayı tanıdım. Aslında Gravgaz güneyindeki tepenin adıymış. Anacak yerleşime de tepeyle beraber Gravgaz adı verilmiş..

Sakalar-Saklar-İskitler- 04

Sakalar-Saklar-İskitler- 04

Bir zamanlar bilinen dünyanın yarısını etki altına alan Sakalardan bize ne kaldı sorusu, belleğimizin karanlıklarında kalan sözcük anı ve bilgileri gün ışığına çıkarıyor. Saka ve su arasındaki..

Sakalar-Saklar-İskitler- 03

Sakalar-Saklar-İskitler- 03

Sakalardan kalan bu hatıra ad ile bu günün modern Türkiye’sinde İstanbul’da İSKİ, Ankara’da ASKİ ve Antalya’da ASAT’IN temeli Sakalara dayanır.. Veya ben böyle bir zincir kurdum.

Sakalar-Saklar-İskitler- 02

Sakalar-Saklar-İskitler- 02

Saka kuşunun doğada birkaç küçük çalı çırpı ile çok kolay yuva kurduğu hızlı ve doyumlu (mutmain-kanaatkâr-kahırkeş) olduğu bilinir. En sert dikenlerin üzerinde yaşam ve beslenmesini..

Sakalar-Saklar-İskitler -01

Sakalar-Saklar-İskitler -01

Ne kaldı rüzgâr kanatlı atlardan, deri çizmelerden, gön kalkanlardan, Ne kaldı gümüş eğerlerden, gemlerden, Ne kaldı kolanlardan, kulanlardan, topak evlerden? Ne kaldı kurganlardan?

Türkiye’nin Gelecek Perspektifi

Türkiye’nin Gelecek Perspektifi

Ayrıca atmosferimizde sera etkisi oluşturan gazların varlığının iklim değişikliği üzerinde ciddi etkiler oluştuğu da bilimsel çevrelerce iddia edilmektedir. Yine atmosferimizin ozon...

Deniz Kuvvetleri’nin Kuvvet Yapısı Ve Mücadele Perspektifi

Deniz Kuvvetleri’nin Kuvvet Yapısı Ve Mücadele Perspektifi

Büyük siyasi politikaların, büyük kazançları ve sonuçları olduğu gibi bu politikaların, uzun süre yürütülmelerini sağlayacak bir altyapı üzerinden yükseli..

Gençlerimize Hayırlı Olsun

Gençlerimize Hayırlı Olsun

Başkan Erdoğan, Türkiyede Siyasi Gündemde "Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın şimdiden tüm gençler..

Türk Dış Politikasının En Derin Stratejik Temelleri …

Türk Dış Politikasının En Derin Stratejik Temelleri …

İnsanlığın uluslararası ilişkileri analiz ederken anlayamadığı şey, artık karşımızda devletlerin ve bu devletlerin çıkarlarının değil ; küresel şirketlerin bu şirket..

Ayetel Kürsi Üzerinden...

Ayetel Kürsi Üzerinden...

Yüce Rabbimiz, Ayetel Kürsi olarak bilinen ayetleriyle bize bu gerçeğin kapısını açmakta ve ÖNCELİKLE kendisinden başka hiçbir ilahın bulunmadığını, mevcudiyetinin mutlak olduğu gibi her...

Bozkurt İlçesini Yok Eden Sel

Bozkurt İlçesini Yok Eden Sel

Yörüklerden bir oba, dağlarda geçen uzun yıllardan sonra düze inip yerleşmeye karar verir. Dağlarda geçirdikleri son sıcak yazdan sonra vadileri inleten çan seslerinin eşliğinde düze...

Müslüman-Türk Milleti’nin Maruz Kaldığı Psikolojik Ve Asimetrik...

Müslüman-Türk Milleti’nin Maruz Kaldığı Psikolojik Ve Asimetrik...

Muhalefetin sesinin, olduğundan çok çıkması sağlanarak, Cumhur İttifakı seçmeni üzerinde “kendi siyasi hareketlerine yönelik ağır eleştiri üretmelerini sağlama...

Gerçekleştirmek İstedikleri Proje Ve Güncel Hamlelerin Analizi…

Gerçekleştirmek İstedikleri Proje Ve Güncel Hamlelerin Analizi…

Bu süreci anlamaktan uzak insanlık ise Müslüman Türk Milleti’nin üstün mücadele gücü sayesinde yaşayacağı 100 yıllık bir huzur dönemi gözardı edilecek olursa..

Ulaşmamız Gereken Askeri Kapasite’nin Temelleri…

Ulaşmamız Gereken Askeri Kapasite’nin Temelleri…

Tarih sahnesindeki kutlu mücadelesine, Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, küresel güç merkezleri...

Kıyılarında Yaşamak Hayatı

Kıyılarında Yaşamak Hayatı

Ama aslında roman olacak olanlar yaşadıklarımız değil yaşayamadıklarımızdır. Kıyısına tutunduğumuz hayat roman olamayacak kadar sıradan ve sığdır. Oysa içinden geçmek...

Türk Ekonomisi Nasıl Büyük Bir Güç Haline Gelecek?

Türk Ekonomisi Nasıl Büyük Bir Güç Haline Gelecek?

Saplantılı bağnazların, dualarımıza küfür diye bakan dinsizlerin, vatansız dönmelere biat peşinde koşanların, işbirlikçi hainlerin, zillete düşmüş – suratları utanmazlık...

Geleceği Dizayn Etmek İçin Geçmişe Bakmayı Bilmek

Geleceği Dizayn Etmek İçin Geçmişe Bakmayı Bilmek

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve gerekse Müslüman- Türk milletini bu cendereden çıkaran, kaderin hükmünü elinde tutan Aziz ve Muktedir olan...

Bir Yanımız Yaz Bir Yanımız Çocuk

Bir Yanımız Yaz Bir Yanımız Çocuk "Zeyyat Şahin"

Sokaklarda şehevi salınışlarla dolaşan kadınları ve bıyıklarını burarak volta atan erkekleri her akşam telaşlı adımlarla eve taşıyan yazdır. Çünkü evlerin en kuytu..

Afganistan Ve Küreselci Paganlar

Afganistan Ve Küreselci Paganlar

Afganistan’ın, ABD kontrolünde kalmasına hizmet etmiş bulunmaktadır. Taliban’ın temsil ettiği ve İslam dünyasının fitne tohumlarından biri olan selefi yaklaşıma desteğin ise İsrail..

Babalar Ve Yollar

Babalar Ve Yollar

Allım yeşillim bir yörük baharından geçsek. Ala karlı dağların ala baharlarında bir türkü tuttursak. Islık çalsa babam, tıpkı çocukluğu -mun bir türlü sabahı olmayan yayla yolculuklarında olduğu gibi.

Siyasi Strateji Dinamiklerin Türkiye’ye Sunduğu Fırsat

Siyasi Strateji Dinamiklerin Türkiye’ye Sunduğu Fırsat

Avrupa Birliği’nin bu endişesi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmış olmasının meydana getirdiği güç boşluğu ve Türkiye’nin gerek bölgesel bazda ve..

Beklenen Gündem’in İzdüşümleri

Beklenen Gündem’in İzdüşümleri

İnsanoğlu, Aziz ve Muktedir olan Yüce Rabbinin kendisine : “bu apaçık düşmanınızdır” diye ilan ettiği Şeytan’ın ve onun peşinden giden sapkınlar tayfasının oluşturduğu algıya ve fitne...

Başkan Çıplak!

Başkan Çıplak!

Belediye, her ay topladığı vergileri ve yaptığı harcamaları yerel gazetelerde ve internet ortamında ilan ediyor. Her ay bir yerel televizyon kanalına çıkarak ilan ettiği gelir ve giderler hakkında..

Kuvel Kalesi...

Kuvel Kalesi...

Kuvel Kalesi nerede? Kuvel Kalesi ne zaman fethedildi? sorularının yanıtını arıyor. Kuveli Kalesi olarak da bilinen kale, ilk olarak 10. yüzyılın başlarında Gürcüce yazılan haber metninde Stepane...

Özgür Düşünce Nedir?
Doğal zorunluluk karşısında insan özgürlüğü sorununa ilk bilimsel yaklaşımı başlatan XVII. Yüzyıl Hollandalı düşünürü Baruch Spinoza; özgürlüğü düşüncede bulur. Ona göre her şeyi anlamak özgür olmaktır. Açık düşünceye kavuşan insanın tutsaklığı yok olur. İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar. Bilgilenince özgürleşirler. ‘’Özgür insan us ilkelerine göre yaşayan insandır’’. Bu anlayış XVIII. Yüzyıl Alman idealistleri [Fichte, Schelling, Hegel] tarafından geliştirilmiştir. 
 
Hegel özgürlüğü ‘’bilincine varılmış zorunluluk’’ olarak tanımlamış ve birbirine karşıt sayılan bu iki kavram arasındaki diyalektik bağımlılığı göstermeye çalışmıştır. Ancak bu metafizikçiler de yanlış bir alanda, zorunluluğu ancak düşüncenin zorunlu olarak gelişmesi olarak anlıyorlar ve özgürlüğün ruhsal alanda gerçekleştirildiğini ileri sürüyorlardı. İnsan yaşamının özdeksel koşullarından ve bu koşullarla zorunlu olarak belirlendiğinden habersiz idiler. 
 
İnsanlığın Özgürlüğünü bilimsel olarak çözümleyen ilk öğreti XIX. Yüzyılın ikinci yarısında oluşan bilimsel felsefedir. Bu çözüm: "Zorunluluk, doğanın ve toplumun nesnel ve özdeksel yasalarına boyun eğme" zorunluluğudur. İnsanlar doğaüstü varlıklar değildir. İnsanlar toplum üstü varlıklar da değildir. 
 
İnsanlar; doğa yasalarını da, içinde yaşadıkları toplum yasalarını da dışlayamazlar, insanlar bu yasaları tanıyıp, ne olduklarını ve nasıl işlediklerini öğrendikçe bu yasaları alt edebilirler ve böylece özgürleşebilirler. İnsanlar genel çekim yasasını ortadan kaldıramazlar, ama aerodinamiği bularak genel çekimi alt ederler ve göklere yükselebilen uçaklar yaparlar. Bilim ve tekniğin günümüze kadar gelen ve süren gelişmeleri bunun sayısız örneklerini yansıtmaktadır.
 
Özgür Düşünce Kavramı...
 
1- Düşünmek korkunç bir yetenektir. Kişinin kaderi ve birçok kez de başkalarının kaderi insanın düşünce tarzına bağlıdır
2- Düşünce günümüze değin gelişmiştir ve hala da gelişmektedir. Maddesel nesnelerden fışkırıp soyutlaşmaya doğru yönelmiş, bilinç, erdemler ve ahlak kavramlarına ulaşmıştır.
3- Düşüncenin iki esası, dayanağı vardır: Bilinçli düşünce ve bilinçaltı.
4- Düşünce; insanın ölüm cezası korkusu, hastalık gibi fiziksel köleliklere boyun eğmeyen, değişmez bir disipline bağlanmaya zorlanamayan, sosyal baskılardan etkilenmeyen belki de tek öğesidir.
5- İnsan Hakları Beyannamesi ile toplum; insana tam bir özgürlük içinde düşünme ve konuşma hakkını bahşeder. Diğer taraftan aynı toplum insanı sürekli olarak baskı altında tutar.
6- Düşünce akıcı olma niteliğine sahiptir.
7- Duyguların, anıların, durumların kendi aralarındaki fikir ilişkileri ve benzerlikleri ile sebep-sonuç etkileşimleri anında bir tepkimeye girer, ortaya çıkan anlık sonuç bizin bu birikimimize ve birikimimizi o an nasıl yorumladığımıza bağlıdır.
8- Düşünce değişkendir ve yönlendirilebilir.
9- Olayların akış sırası, gelişme şekli, bizin o andaki duygularımız, şartlanmalarımız, tecrübelerimiz, sembollerin bizde oluşturduğu farklı etkiler ve benzeri gibi nedenlerle aynı olay sonucunda farklı kişilerde farklı düşünceler oluşabileceği gibi aynı kişide farklı zamanlarda farklı düşünceler de oluşabilir.
 
Özgür Düşünce Nedir?
Medya, çevremizdekiler, toplum kuralları yada doğa şartlarının bizi yönlendirmesi sonucunda, şartlanmışlık yada bilinçli olarak kısıtlı bilgilendirilmişliğin ışığında elde ettiğimiz bilgileri yorumlamak mı?
 
Birtakım çevrelerin ulaşmamızı istediği yorumlara gidiş yolu mu?
Düşünmeyi bir sanat haline getirebilmek mi?
“özgür düşünce”; düşünmeyi bir sanat haline getirebilmektir.