loader

saka

Saka- Sakavu- Sagay- Sakalı- Saganiyan- Osman Turan- Türk

Saka- Sakavu- Sagay- Sakalı- Saganiyan- Osman Turan- Türk

Sultan Mehmet Tapar tahta geçince Çavlı Sakavu ondan korktu. Sultan, Emir Mevdûd b. Altuntekin'i Çavh'nın üzerine gönderdi, fakat Çavlı ondan ka¬çıp bir yere kapandı. Mevdûd onu seki..

Saka-Sak-İran-Aryanlar-Aryenlerın Ortaya Çıkışı-Türk-28

Saka-Sak-İran-Aryanlar-Aryenlerın Ortaya Çıkışı-Türk-28

İran yaylalarından birlikte hareket eden “R” benzeşik gen grubundan bir kısım insanlar yarı yolda onlardan ayrılarak, Hazarın doğusunda günümüzdeki Mangışlak-Horezm üzerinden..

Saka- İskit- Dimitri Kantemir- Osmanlı- Türk-27

Saka- İskit- Dimitri Kantemir- Osmanlı- Türk-27

imitri Kantemir, Osmanlı Devletinin en geniş sınırlara ulaştıktan sonra durakladığı 17-18. Yüzyıllarda da yaşamış bir Romen Prensidir. Tek kelime ile müthiş bir adam. XVIII. yüzyıl Avrupa’sında ismi oku..

Saka-İskit-Tatar-Türk-25

Saka-İskit-Tatar-Türk-25

Uygur dilinde köy kâhyası anlamında kullanılan “çupan-çoban” kelimesi, ilkel anlamda yüksek manasını koruyarak Sinokorea’da(Kuzey Çin ve Kore) vekil sekreteri (bakan müsteşarı, müşaviri?) demek

Türk Tarihi Nedir?

Türk Tarihi Nedir?

Şimdi biz bunlara neden Saka denildiği üzerinde biraz durup, okuyucu yormadan ve sıkmadan Osmanlı ordu ve saray teşkilatında var olan bu hizmet sınıfının görevlerine bakacağız. Önce yazılı kaynaklardaki Saka-İskit

Saka- Sak- İskit- Kızılderili- Şaman- Kam- Türk-24

Saka- Sak- İskit- Kızılderili- Şaman- Kam- Türk-24

Günümüzde Yakut- Saha-Saka Türklerinin atalarının bundan 40.000 yıl önce buzul çağında kuzey doğu Asya’dan Bering boğazını geçerek kuzey Amerika’ya ulaştıkları ve Amerikan Yerlisi ..

Saka- Sak- Demirciler- Aryaniler- Türkler-23

Saka- Sak- Demirciler- Aryaniler- Türkler-23

Yakın yüzyıl araştırmacıları Sakaların, M.Ö yaklaşık 1000 yıllarında o günlerin bilinen dünyasının büyük bir kısmında hâkim olduklarını yazmışlardır. Ünlü eskiçağ bilim adamları, paleoli..

Saka-Sak-İskit-Ksenephon- Onbinlerin Dönüşü- Çoruh- Artvin- Pasinler- Erzurum- 22

Saka-Sak-İskit-Ksenephon- Onbinlerin Dönüşü- Çoruh- Artvin- Pasinler- Erzurum- 22

M.Ö. 499 ile 449 yılları arasında cereyan eden Pers- Yunan Savaşlarını anlatan bu eser sadece sözü edilen savaşlarla yetinmemiş, kuzey ülkelerine yaptığı seya..

Saka-Sak-İskit-Felsefe-Türk- 21

Saka-Sak-İskit-Felsefe-Türk- 21

Sakaları ve Türk tarihini bir bütün olarak ele aldığımızda onlardan güç alacağımız gerilme noktalarımız olduğunu görürüz. Sakalar-İskitler ve Tarih sadece savaşların kalıntıları ve anıları değildir. Türkleri sadece kahramanlıkları..

Saka-Sak-İskit-Türk-20

Saka-Sak-İskit-Türk-20

Toharlar, aşiretler arasında çıkan savaşlardan sonra bugünkü Çin-Doğu Türkistan bölgesine kuzeyden inerek yerleşen ve Çin kroniklerinde kendilerine Yüe-çi adı verilen Saka Türklerinin bir koludur ve dilleri de Saka Türkçesi..

Saka-Sak-İskit-Toharlar-Toharis- Tokar Yaylalarına -19

Saka-Sak-İskit-Toharlar-Toharis- Tokar Yaylalarına -19

Bu Yecüc-Mecüc tarifi Attila ve Cengiz Kağan zamanında daha da revaç bulmuştur. Ne yapmalı ki bu algı değiştirilemez. Bu böyle gider. İbrahim Hakkı Konyalı Yecüc- Mecüc denilen kavmin Türkler..

Saka-Sak-İskit-Saki-Saka Suyu-Tahtacı-Türk-17

Saka-Sak-İskit-Saki-Saka Suyu-Tahtacı-Türk-17

Türklerin hayatında 4-5 bin yıllık bir zamandan bahsederken, çağlar ve coğrafyalar içinde o kadar değişik şeyler önümüze çıkıyor ki, bunları kronolojik bir sıra saçmalığına teslim edemeyiz.

Saka-Sak-İskit-Türk -16

Saka-Sak-İskit-Türk -16

Atatürk dönemi devlet adamlarından ve eski Başbakan Hasan Saka’nın Trabzonlu olduğunu, Saka oğulları sülalesi 'nden geldiğini ve 1934’te soyadı kanunu çıktığında atalarının unvanı olan Saka soyadını aldığını..

Saka-Sak-İskit-Türk-15

Saka-Sak-İskit-Türk-15

İran’ı bugünkü İran toprağı ve üzerinde yaşayan Farsların ataları Perslerin yaşam alanı olarak anlamak yanlıştır. Bizim bu yanlışa işaret etmemize rağmen gerçekte batılı bilim insanları ve araştırmacı 'ları çoğunlukla bu kalıbı kull..

Saka-Sak-İskit-Hun-Oğuz -14

Saka-Sak-İskit-Hun-Oğuz -14

M.Ö. birinci bin yıldan, en son olarak M.S. 14. Yüzyıla(Selçuklular devri) kadar geçen olaylarda Grekler, en son olarak kendilerine Türk denilen milleti en baştan beri tanıyorlardı. M.Ö. 8. Yüzyılda başlayan Grek-Türk..

Saka-Sak-İskit-Türk- 13

Saka-Sak-İskit-Türk- 13

Aynı çekişme farklı milletlerin Türk kökenli halkları hedefe koyması ile günümüzde de devam etmektedir. Biz de bu çekişmenin bir tarafıyız. Yunan efsanelerinden bir tanesi de ünlü Promete efsanesidir. Göçebe İskitler önce Asya’da...

Saka- Sak- İskit- Selçuk- Peçenek- Oğuz-Türk- 12

Saka- Sak- İskit- Selçuk- Peçenek- Oğuz-Türk- 12

Bodrumlu Herodot doğu batı mücadelelerinden Pers-Yunan Savaşlarını esas almıştır. Ancak bununla yetinmemiş, çevresinde gezip gördüklerini, duyduklarını ve okuduklarını da kaydetmiştir.

Saka-Sak-İskit-Türk Oğuz -11

Saka-Sak-İskit-Türk Oğuz -11

Kardaş-İskitçe.. Türkçe... MÖ. III. Binden itibaren ayakta olan Sakalara dair bilgiler elbette bu göçler esnasında onlarla temas eden halkların kayıtlarından ve belleklerinden gelmektedir. Çünkü kendilerine ait yazılı belge..

Saka-Sak-İskit-Kimmer Türk-10

Saka-Sak-İskit-Kimmer Türk-10

Türkçenin yanında Farsça (pehlevice ile birlikte), Arapça, Rusça, Yunanca, Çince, Hintçe bilen ve bu ülkelerde ömür sürmüş bir veya birkaç bilgin lazım. Bugün başlarsak 50 yıl sonra olabilir belki. Ben okuduklarımı..

Saka-Sak-İskit-Kimmer-Türk -9

Saka-Sak-İskit-Kimmer-Türk -9

Kimmerlerden ilk söz eden Homeros Kimmerlerin ıssız dünyanın sisli ve karanlık ülkesinde yaşadıklarını yazar. Kılıç kullanmada, ok atmada ve balta kullanmada ustaydılar. Herodot Kimmerlerin Kuzey Pontus..